Xe tải HyundaiXem tất cả

-5%
370.000.000
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 50.000km
-5%
370.000.000
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1400/1770 mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 50.000km
-5%
370.000.000
 • Tải trọng: 1550 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3110 x 1620 x 350/--- mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 50.000km
-5%
370.000.000
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 50.000km
-5%
485.000.000
 • Tải trọng: 2150 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4270 x 1770 x 1650/--- mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 100.000km
-5%
485.000.000
 • Tải trọng: 2200 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4250 x 1780 x 630/1600 mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 100.000km
-1%
670.000.000
 • Tải trọng: 4100 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4500 x 2060 x 1450/1845 mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 50.000km
-1%
670.000.000
 • Tải trọng: 3495 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4500 x 2050 x 480/--- mm
 • Bảo hành:2 năm hoặc 50.000km

XE TẢI HINOXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10500 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5550 x 2230 x 1700 mm
 • Bảo hành:7 năm hoặc 500.000 km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 4620 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 2920/2480 x 1550 x 1550 mm
 • Bảo hành:7 năm hoặc 500.000 km
-2%
580.000.000
 • Tải trọng: 3450 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5000 x 1830 x 450/--- mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
585.000.000
 • Tải trọng: 4950 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4500 x 1840 x 670/1850mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
535.000.000
 • Tải trọng: 3490 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5740 x 1850 x 670/1850 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-1%
855.000.000
 • Tải trọng: 6200 kg
 • Động cơ: 4 xi-lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp
 • Kích thước thùng: 5600 x 2160 x 2060/---mm
 • Bảo hành:7 năm hoặc 500.000 km
-1%
855.000.000
 • Tải trọng: 6550 kg
 • Động cơ: 4 xi-lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp
 • Kích thước thùng: 5600 x 2250 x 2060/---mm
 • Bảo hành:7 năm hoặc 500.000 km
-1%
855.000.000
 • Tải trọng: 6950 Kg
 • Động cơ: 4 xi-lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp
 • Kích thước thùng: 5650 x 2350 x 550/---mm
 • Bảo hành:7 năm hoặc 500.000 km

XE TẢI ISUZUXem tất cả

-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 2000 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4330 x 1750 x 735/1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 1990 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4370 x 1750 x 425 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 2050 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4370 x 1760 x 1860 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 1990 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4100 x 1720 x 1780 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 3000 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4370 x 1750 x 480 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 2900 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4380 x 1740 x 1770 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 2900 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4360 x 1735 x 670/1770 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-2%
505.000.000
 • Tải trọng: 2600 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4310 x 1730 x 1750 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ĐÔ THÀNHXem tất cả

-3%
340.000.000
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3700 x 1740 x 1770 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-3%
340.000.000
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 660/1.770 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-3%
340.000.000
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 490 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1950 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 2.850 x 1.860/1.500 x 450/280 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-3%
340.000.000
 • Tải trọng: 1990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 490 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-3%
340.000.000
 • Tải trọng: 2355 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 660/1.770 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-3%
340.000.000
 • Tải trọng: 1850 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3700 x 1740 x 1770 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
-3%
415.000.000
 • Tải trọng: 2200 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 660/1850 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km